×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...

Kars Türküleri

Yöresel Türküler

Kültürel yönden tarihi köklü temellere dayanan Kars gelenekler, görenekler, halk hikayeciliği, maniler ve türküler yönünden oldukça zengindir. Anadolu'nun giriş kapısı olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars değişik kültürleri de içinde barındırır. Bu zenginlik içerisinde aşıklık geleneği ayrı bir önem teşkil etmektedir. Geçmişi Dede Korkut Hikayelerine dayanan sözlü gelenekler, aşıkların anlatımları ile günümüze kadar ulaşabilmiştir. Kağızmanlı Hıfzi, Toruni, Dede Kasım, Aşık Avasi, Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova Kars’ın yetiştirdiği en önemli aşıklar arasındadır. Aşıklık geleneği Kars’ta halen aktif bir şekilde devam ettirilmektedir. Oyunların birçoklarında çalınan çalgılar akardion, klarnet ve caz davullarıdır. Bu çalgılar oyunların modernize edilmesine yol açmıştır. Asıl folklor çalgıları ise tar, kemençe, ney ve Azerbaycan def’ idir. Bu çalgıları çalan Kars’ta yok denecek kadar azdır. Asıl çalgıların özelliklerine uyarlanarak da bugün yukarıda sıralanan modern çalgıların toptan verdikleri ses ve ritim böylece sağlanır. Birçok oyunlarda da Davul, Zurna, bazılarında da Tulum çalınmaktadır. Bazen hiç çalgı çalınmadan sadece Türkü okunarak da oyun oynanır. Türküler dörtlük manilerder.

Çalma Listeleri

Ses Hızı 1x
Ses Hızı