×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...

Yozgat Türküleri

Duygu Durumuna Göre Türküler

Yörede yaşam, üretim biçimi ve dinsel inançların da etkisiyle güçlü, köklü bir müzik ve oyun kültürü, zengin bir dağarcığı oluşmuştur. Kış gecelerinde düzenlenen muhabbetlerin, sıra gezmelerinin baş öğesi müziktir. Bahar başlarında, Nevruz'da, Hıdrellez'de, sürmeli atışmaları yapılmaktadır. Zodik Ağzı, Habibe Ağzı, Sorgun Ağzı, Akdağ Ağzı, Çorum Ağzı, Kayseri Ağzı, Yeni Yozgat Sürmelisi ve bunun çeşitlemeleri söylenmektedir. Yörede "Sürmeli"yi bilmeyen, sanatçı sayılmaz. Merkezin özgün tavrına karşılık, komşu illere yakın köy ve kasabalarda bu illerle benzerlikler gözlenmektedir. Geçmişte adı Bozok olan yörede Bozlak, Avşar Ağzı, Zeybek, Misket, Bülbül; Karacaoğlan'dan, Kerem'den, Sümmanî'den Deyişler, İnledi Dağlar, Nazi'den Koşmalar, Durnalar, Dahdiri Havaları, erkek kadın halayları, Şıngılım (kırık hava), Kesik Kerem, Evvel Bahar, Yüce Dağ, Türkmeni, İmmahan, Gelin Halayı, Gelin Ağlatma, Gelin Bindirme, içeri havalan, kına havaları, cirit-güreş havaları, deyişler, semahlar, sinsin, kaval havaları, davul-zurna havaları yaygın biçimde çalınıp söylenmekte ve oynanmaktadır. Bağlama, divan, cura, tambura, ağaçtan yapılan kemane, zurna, çeşitli boylarda dilli ve dilsiz kavallar, davul, tef, kaşık, zil, özellikle çocukların çaldığı söğütten yapılan sipsiyi andıran ve "nay düdük" ya da "ada düdüğü" olarak adlandırılan nefesli saz ve gürgenden yapılan gövdesi kalın dilli düdükler yörede yaygın olarak kullanılan halk çalgılarıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı